Projekte

TRANSNATIONAL MEETING NR.4 & WORKSHOP

Në kuadër të projektit Erasmus + ‘Cultural Studies in Business’ u zhvillua në Tiranë,më datë 17 Janar 2020, Transnational Meeting nr.4, ku partnerët e këtij projekti si ; Italia, Kroacia, Maqedonia e Veriut, Portugalia, Lituani dhe JUMP diskutuan për vazhdimësinë e këtij projekti dhe realizimin e ...
Lexo Më Shumë...

TRANSNATIONAL MEETING NR.4

Më datë 18 Janar 2020, në kuadër të projektit Erasmus + ‘Cultural Studies in Business’ u zhvilluanë Kolegjin Universitar WISDOM, dita e dytë e Transnational Meeting nr.4. Partnerët si ; Italia,Kroacia, Maqedonia e Veriut, Portugalia, Lituania dhe JUMP diskutuan për vazhdimësinë e këtijprojekti,dhe ...
Lexo Më Shumë...