Kohëzgjatja e projektit : Qershor 2019 – Janar 2020 Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom po zbaton projektin ‘Fëmijë të sigurt dhe të shëndetshëm’ në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga ...