Projekte

Titulli i projektit : " Cultural Studies in Business’’

Kohёzgjatja e projektit : Shtator 2018 – Gusht 2020Nё kuadёr tё projektit Erasmus +, KA2 tё udhёhequr nga Sapienza, Universiteti i Romёs nёItali, ku pjesё e kёtij projekti janё edhe universitete nga 5 shtete tё tjera si Kroaci,Portugali, Maqedoni, Lituani dhe Shqipёri. Shqipёria pёrfaqёsohet nga ...
Lexo Më Shumë...

Titulli i projektit : "Tё rinjtё e Tiranёs nё vendimmarrje nёpёrmjet aplikacionit smart"

Kohezgjatja Mars 2019-Gusht 2019   ON GOING   Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës po zbatojnë projektin  : “Të rinjtë e Tiranës në vendimmarrje nëpërmjet aplikacionit smart”. Ky projekt synon ndërgjegjësimin e të rinjve në qytetin e Tiranës për të të ...
Lexo Më Shumë...