A ka bashkëpunime me kolegje universitare jashtë vendit?

 
 

Kolegji Universitar “Wisdom” ka marrëveshje bashkëpunimi me institucione arsimore publike, jopublike dhe institute shkencore. Për listën e plotë të bashkëpunimeve studioni materialin e mëposhtëm:

 

Shqyrtoni materialin e mëposhtëm:

 
 
 
 
 
Për marrëveshjet e reja në vazhdim do të bëhet pasqyrimi në faqen e webit.