Çfarë mundësie ka për akomodim ose konvikt?

 
 
 

Për të marrë të gjitha informacionet e nevojshme kërko një takim me Zyrën e Karrierës së KU Wisdom ose të telefonojmë në momentin më të përshtatshëm për ty.

 
 
 
 
Të telefonojmë ne