Në cilat gjuhë zhvillohet mësimi?

 
 
 
 
 

Programet e studimit janë të gjitha në gjuhën shqipe. Megjithatë, biblioteka jonë ofron literaturë ndihmëse në gjuhë shqipe dhe të huaja. Për më shumë vizitoni Biblioteka Wisdom