Oraret

 

Fakulteti i Drejtesise

 
 
 

Bachelor ne Drejtesi

 
 
 
 

Master i shkencave "E Drejte Penale"

 
 
 
 

Master i shkencave "E Drejte Civile dhe Tregtare"

 
 
 
 

Fakulteti i Shkencave Ekonomike & Shoqerore

 
 
 

Bachelor "Menaxhim Biznesi"

 
 
 
 

Bachelor ne "Finance Banke"

 
 
 
 

Bachelor ne "Psikologji"

 
 
 
 
 
 

Master në Psikologji Shkollore dhe Edukim"

 
 
 
 

Programi i Studimeve Profesionale të Larta ‘’Asistent Social’’

 
 
 
 

Programi i Studimeve Profesionale të Larta ‘Agjent i Pasurive të Paluajtëshme “

 
 
 
 
 
 

PROGRAMI I STUDIMEVE PROFESIONALE TE LARTA “ASISTENT JURIDIK“