Oraret

 

Fakulteti i Drejtesise

 
 
 

BACHELOR NE DREJTESI

 
 

PROGRAMI I INTEGRUAR I CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI “

 
 
 
 

MASTER I SHKENCAVE "E DREJTA PENALE"

 
 
 
 

Fakulteti i Shkencave Ekonomike & Shoqerore

 
 
 

BACHELOR "MENAXHIM BIZNESI"

 
 
 
 

BACHELOR NE "FINANCE BANKE"

 
 
 
 
 
 

MASTER NE PSIKOLOGJI SHKOLLORE DHE EDUKIM

 
 
 
 

PROGRAMI I STUDIMEVE PROFESIONALE TE LARTA "AGJENT I PASURIVE TE PALUAJTSHME "

 
 
 
 
 
 

PROGRAMI I STUDIMEVE PROFESIONALE TE LARTA “ASISTENT JURIDIK“

 
 
 
 

PROGRAMI I STUDIMEVE PROFESIONALE TE LARTA “ASISTENT ADMINISTRATIV"