Programet 2 vjeçare me karakter profesional

 
 
 

Programet e studimit me karakter profesional


  • Agjent i Pasurive Të Paluajtshme

  • Asistent Social

  • Asistent Juridik

  • Asistent Administrativ


Lëndët realizohen me 120 kredite, në gjuhën shqipe, me kohëzgjatje normale 2 vite akademike (4 semestra).
 
 
 
PROGRAMI I STUDIMEVE 2-VJEÇARE PROFESIONALE “ASISTENT SOCIAL"
 
 
 
 
PROGRAMI I CIKLIT TȄ DYTȄ TȄ STUDIMIT MASTER I SHKENAVE “PSIKOLOGJI SHKOLLORE DHE EDUKIMI"
 
 
 
 
PROGRAMET E STUDIMIT QȄ ZHVILLOHEN NȄ DEPARTAMENTIN E PSIKOLOGJISȄ