Pse të studiosh në Wisdom

 
 
 

Institucioni ynë ofron programe të akredituara, të hartuara në përputhje me zhvillimet më të fundit në universitetet më të mirënjohura në botë, në përputhje me tendencat e zhvillimit politik, ekonomik, social dhe kulturor të vendit, si dhe në harmoni me tendencat dhe kërkesat nga zhvillimet më të fundit në tregun e punës, si në vend ashtu edhe më gjerë!

Pse të studiosh në Kolegjin Universitar “Wisdom”?

• Kolegji Universitar “Wisdom” ofron një arsim me cilësi të lartë si dhe një gamë të gjerë programesh akademike.
• Stafi akademik i Kolegjit Universitar “Wisdom” është i kualifikuar dhe përdor teknikat më inovative të mësimdhënies.
• Kolegji Universitar “Wisdom” ofron programe studimi me kosto të përballueshme për të gjithë
• Bibloteka online në gjuhë të huaj, është një lehtësi për studentët ndërkombëtar
• Shqipëria është një destinacion studimi i sigurt, mikpritës dhe i përballueshëm. Kostoja e jetesës në Shqipëri është e ulët.
• Jeta studentore e Kolegjit Universitar “Wisdom” është mjaft e larmishme dhe iu jep mundësinë studentëve ndërkombëtar të njohin dhe të prekin nga afër kulturën shqiptare.