Rreth Nesh

 
 
 
Kolegji Universitar “Wisdom” është shkollë e lartë jo-publike, e themeluar më 2008 nga shoqëria “Wisdom” sh.p.k. Kolegji Universitar “Wisdom” është një institucion që punon për zhvillimin e arsimit dhe shkencës, në shërbim të lirisë e diversitetit të ideve, për ndërtimin dhe konsolidimin e shoqërisë. Gjatë vitit akademik 2016-2017, KU “Wisdom” i'u nënshtrua procesit të akreditimit institucional nga agjencia britanike “Quality Assurance Agency” në bashkëpunim me Agjensinë e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Misioni ynë është t'u japim studentëve një edukim cilësor, të jemi një qendër ekselence në formimin akademik të studentëve tanë dhe zhvillimin e dijes në shoqërinë shqiptare.

Vizioni i Kolegjit Universitar “Wisdom” është që të jetë një institucion elitar i arsimit të lartë në vend dhe rajon për të qenë alternativa e parë e shqiptarëve.

Ne i japim krahë ëndrrës suaj!

“Kolegji Universitar Wisdom është një institucion prestigjioz, i cili do të kontribuojë në mënyrë efektive në tokën e mrekullueshme të shqiponjave, për formimin e një klase drejtuese, moderne e te lirë, në formësimin e një komuniteti të drejtë dhe rezultativ. Të drejtat e barabarta të individit në një shoqëri moderne, do të ofrojnë dhe mundësi të njëjta arsimimi. Me përulje, por edhe me krenari, po marr pjesë në këtë nismë fitimtare, që i bën akoma më të qëndrueshme dhe të forta lidhjet e mia personale me vendin tuaj.“

AMBASADOR Z.PAOLO FORESTI