Shoqëritë Tregtare Shqiptare Përballë Sfidave të Integrimit Europian

 
 
 

Konferenca Shkencore

 
Qershor, 2014
 
 
 
 
 

Abstrakt

 
Konferencë shkencore zhvilluar në Qershor 2014. "Shoqerite Tregtare Shqiptare përballë sfidave të Integrimit Europian". ShLUJ "Wisdom University" firmoset Marrëveshja e Bashkëpunimit Akademik e Shkencor, midis ShLUJ "Wisdom University", dhe Università Degli Studi di Teramo, Italia. Momente nga aktiviteti: Zv. Rektori Prof. Shefqet Muçi dhe i Deleguari i Rektorit të Universitetit të Teramo-s Prof.Gino SCACCIA.