Specialist i Karrierës dhe Jetës Studentore

 
 
 
Vizioni

Të jemi institucion efektiv që shërben në kalimin e studentit nga bota akademike në atë profesionale, duke ofruar shërbimet më të mira të karrierës.


 
 
 
Telefono konsulentët tanë! 
 
 
 
 
Qëllimet kryesore:

 • Këshillim i Karrierës

 • Orientim në tregun e punës

 • Krijimi i lidhjeve mes studentëve dhe punëmarrësve potencial

 • Të shërbejë si burim rekrutimi për shumë organizata dhe institucione

 • Të ofrojë shërbime trajnimi në bashkëpunim me kompani të ndryshme

 • Të rrisë numrin e të diplomuarve në profesionin e tyre
 
Shërbimet

 • Workshope

 • Trajnime

 • Asistencë realizimi (Cv, Letër motivimi etj)

 • Organizim i strukturave Studentore

 • Informim mbi mundësitë e studimeve

 • Informim mbi mundësitë e bursave

 • Informim mbi mundësitë e praktikave, internshipeve

 • Informim mbi mundësitë e punesimit

 • Erasmus Plus

 • Panair Karriere

 • Programet e studimit për Maturantët dhe Standartet e Istiticionit

 • Takime dhe Leksione të Hapura

 • Shkolla Verore


 
 
 

Kërko një takim me Specialistin e Karrierës dhe Jetës Studentore

 
Request appointment:
Date:
Select time:
Can't find a time?Leave your details
Fill contact information
The appointment was booked successfuly. You will be notified when the appointment is confirmed.
 
Kërko një takim telefonik