Aktivitete

Kolegji Universitar Wisdom

Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "Wisdom" zhvilloi më datë 18.06.2021 Konferencën Kombëtare Shkencore me temë: " E ardhmja e Ekonomisë dhe Shkencave Sociale në Botën Post-COVID " Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit në konferencë.
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom " Java Dialektike"

Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” ,organizuan leksion të hapur on-line me temë: “E ardhmja e fëmijëve në botën post-COVID”, ku patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Denata Toçe Psikologe.
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom " Java Dialektike"

Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom”,organizuan leksion të hapur on-line me temë: "Impakti i Covid 19 në veprimtarinë e auditimit të brendshëm", ku patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Albana Gjinopulli,Eksperte e Auditimit të ...
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom " Java Dialektike"

Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” ,organizuan leksion të hapur on-line me temë: “Mosha e tretë në periudhën post-COVID”, ku patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Gëzim Tushi,Sociolog.
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom "Java Dialektike"

Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom”,organizuan leksion të hapur on-line me temë: “Ekonomia post-COVID 19”, ku patëm kënaqësinë të kemi të ftuar Dr.Fatma Jaupi.
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom "Java Dialektike"

Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” ,organizuan leksion të hapur on-line me temë: “Roli i psikologut në botën post-COVID”, ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Dr.Valbona Treska, Presidente e Urdhrit të Psikologut.
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar "Wisdom"

Sot më 26 Maj 2021 u zhvillua në ambjetnet e Kolegjit Universitar "Wisdom" Konferenca Shkencore Kombëtare: "Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet dispozitave penale dhe praktika e vendit tonë në këtë fushë".
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom

Më datë 17.05.2021, ora 10.00 u organizua Konferenca Ndërkombëtare Shkencore me temë “Procesi i integrimit në Bashkimin Europian në kohën e revolucionit dixhital” nga Kolegji Universitar “Wisdom” në bashkëpunim me Institutin për Kërkim dhe Zhvillim “Wisdom”, me Universitetin e Kalabrisë, Itali, ...
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom

Klinika psikologjike “Urtësia”, Kolegji Universitar Wisdom organizoi ditën e hënë datë 29 Mars,ora 17:00 në platformën “Zoom” leksionin e hapur me temë “Intervista dhe vlerësimi klinik”. Leksioni u drejtua nga psikologu klinik Ilir Havolli i cili është njëkohësisht edhe Kryetar i ...
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom

Kolegji Universitar "WISDOM" ka përfunduar me sukses ditët e informimit online me maturantët e Shqipërisë. (1 Mars-31 Mars)Përfaqësuesit e Kolegjit Universitar "WISDOM" i kanë informuar maturantët rreth programeve të studimit, stafit akademik, auditorëve, teknologjisë dhe përparësit që ka Kolegji ...
Lexo Më Shumë...
[ Page 1 of 22 ]Next