Programet Mësimore

 
 

Bachelor

 

Fakulteti i Drejtësisë

 
 
Bachelor NË “DREJTËSI“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakulteti i Shkencave Ekonomike Shoqerore

 

Departamenti Ekonomik

 
 
 
BACHELOR NË FINANCË BANKË
 
 
 
 
BACHELOR NË MANAXHIM BIZNESI
 
 
 
 
 
 

Departamenti Psikologji

 
 
 
 
BACHELOR PSIKOLOGJI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master

 
 
 
Master i Shkencave– “E Drejtë Penale”
 
 
 
 
MASTER I SHKENCAVE "Drejtë Civile dhe Tregtare ”
 
 
 
 
MASTER I SHKENCAVE NË "ADMINISTRIM BIZNES"
 
 
 
 
 
 
MASTER I SHKENAVE “PSIKOLOGJI SHKOLLORE DHE EDUKIMI"
 
 
 
 
 
 
 
 

Programet 2 vjeçare me karakter profesional

 
 
 
 
 
 
PROFESIONAL “AGJENTI I PASURIVE TË PALUAJTSHME”
 
 
 
 
PROFESIONAL “ASISTENT JURIDIK"
 
 
 
 
PROFESIONALE “ASISTENT ADMINISTRATIV"
 
 
 
 
 
 
PROFESIONALE “ASISTENT SOCIAL"